Регионални центар Смедерево

Serbian English

Научни камион - Ноћ истраживача у Смедереву

naucni kamion jpg 660x330

У сусрeт нoвoj, oсмoj Нoћи истрaживaчa, Нaучни кaмиoн кao путујућa лaбoрaтoријa и прoстoр зa рaдиoницe, излoжбe и прeдaвaњa, дoчeкујe свe зaинтeрeсoвaнe пoсeтиoцe у Смeдeрeву!

Oчeкуje вaс бoгaт прoгрaм интeрaктивнoг типa, бeз oбзирa нa узрaст и прeдхoднo знaњe, иaкo je мaнифeстaциja првeнствeнo нaмeњeнa учeницимa oснoвних и срeдњих шкoлa.

Нoћ истрaживaчa, крoз прojeкт ReFocuS, кooрдинишe и вoди тим из Институтa зa биoлoшкa истрaживaњa ”Синишa Стaнкoвић”, a у прojeкту учeствуjу Цeнтaр зa прoмoциjу нaукe, Бeoгрaд, Прирoднo мaтeмaтички фaкултeт, Ниш, Зaвoд зa зaштиту спoмeникa културe, Крaгуjeвaц и кao пaртнeр, нaш Рeгиoнaлни цeнтaр у Смeдeрeву.

Идeja Нoћи истрaживaчa je дeмистификaциja нaукe и приближaвaњe нaучних кoнцeпaтa и нaчинa рaзмишљaњa ширeм дeлу пoпулaциje, кao и упoзнaвaњe сa истрaживaчимa и њихoвим рaдoм. Сeм тoгa, жeљa нaм je дa oвим aктивнoстимa пoвeћaмo и пoбoљшaмo мишљeњe стaнoвникa o знaчajу нaукe и њeнoм дoпринoсу свaкoднeвнoм живoту.

Свe инфoрмaциje и прeглeд сeдaм прeтхoдних мaнифeстaциja мoжeтe пoглeдaти нa www.nocistrazivaca.rs или www.facebook.com/nocistrazivaca/?fref=ts.

Нaучни кaмиoн бићe пoстaвљeн испрeд Рeгиoнaлнoг цeнтрa зa прoфeсиoнaлни рaзвoj зaпoслeних у oбрaзoвaњу Смeдeрeвo у пeриoду oд 4. дo 8. сeптeмбрa 2017.

Сви садржаји су бесплатни, а зa свa дoдaтнa питaњa вaм стojимo нa рaспoлaгaњу.

Обука запослених у средњим школама за примену општих стандарда постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета

zvkov standardi 17Носиоци пројекта "Обука запослених у средњим школама за примену општих стандарда постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета" који ће се реализовати током ове и наредне године, биће Регионални центри за професионални развој запослених у образовању, односно Центри за стручно усавршавање.
Са тим у вези је данас у просторијама Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања одржан састанак на коме се разговарало о циљевима, садржају, те начину обуке, која ће у реализацији, осим дела који ће се реализовати у просторијама регионалних центара имати и онлајн део.
Задатак регионалних центара биће да спроведу комплетан процес обуке, од почетног где би се у сарадњи и договору са директорима средњих стручних школа одабрао школски координатор, преко организације и реализације инструктивног састанка са директорима и школским координаторима, па до завршног, праћења онлајн реализације и комплетне подршке наставницима у коришћењу платформе за учење.
Представници Регионалног центра Смедерево били су мр Боривоје Јаношевић, директор Центра и Дарије Јаношевић, стручни сарадник.

Слике

Радионица у оквиру пројекта "Хемијско дрво"

hemijsko drvoeTwinning као платформа која се у Европској унији већ дуг низ година успешно користи, намењена је просветним радницима који желе бољу повезаност, бољу комуникацију, бољу сарадњу, бољи рад и размену искустава у оквиру својих пројеката, генерално, који желе припадност најузбудљивијој европској заједници намењеној учењу.
Наставници и ученици ОШ „ Бранко Радичевић“ из Смедерева последњих годину дана успешно сарађују са наставницима и њиховим ученицима из школа у земљама Европске уније и окружења, а у више различитих пројеката су добили Националне и Европске ознаке квалитета.

Прочитајте целу вест

Представљен седми број часописа Елементи

Elementi 7 10Зашто је Београд тако болна тема за пет милиона грађана Републике Србије који не станују у престоници? Да ли за своје димензије Србија има превелики главни град? Како се ова драматична несразмера огледа у демографским подацима и картографији а како у економији, култури, одбрани, екологији, јавном здрављу, инфраструктури? Уз тему броја о којој је било највише речи вечерас на представљању седмог броја часописа Елементи, говорило се и о цивилизацији хлеба, новим господарима хране, сиромаштву, суициду, хормонима, Лајбницу, Словенима, путу на Марс. О наведеним темама, са посетиоцима Научног клуба, разговарали су Слободан Бубњевић, главни и одговорни уредник часописа, Никола Здравковић и Јована Николић, помоћници уредника као и Тијана Марковић, координатор програмских активности научних клубова.

Слике

Седница Извршног одбора фудбалског савеза региона западне Србије

fsrzsДанас је у просторијама Регионалног центра одржана седница Извршног одбора фудбалског савеза региона западне Србије. На почетку је усвојен запиосник са претходне седнице, а након тога су чланови разговарали о тачкама дневног реда.

Ускоро опширније...

Слике

Завршни стручни скуп учесника електронских семинара

okcОбразовно креативни центар (ОКЦ) се већ дуги низ година бави организацијом и реализацијом електронских семинара у Србији и Црној Гори. Сјајна сарадња са Регионалним центрима настављена је данас у Смедереву, завршним скупом за полазнике семинара из нашег региона. На почетку скупа учеснике је поздравио Зоран Милојевић, директор ОКЦ, изневши пар напомена о начину рада Центра, те о даљим плановима на пољу популаризације електронских семинара. Полазници су након урађеног завршног теста добили сертификате.
Сарадња нашег Центра и ОКЦ наставиће се, поред завршних скупова, и обукама за будуће ауторе електронских семинара, о чему ће више информација бити у наредном периоду.

Слике

Почетак расПЕТЉАвања науке

raspetljavanjeКакве везе са науком имају хеклање и штрикање? Научно је доказано да ситни покрети прстима подстичу развој мозга. Са штрикањем и хеклањем су директно повезани бројевни низови, јер уколико хоћемо да ширимо или сужавамо наш рад, морамо у сваком реду да одузимамо односно додајемо одређени број петљи. Да би машина за ткање могла да прави шаре на тканини, Жозеф Мари Жакар је 1801. године за њу изумео бушене картице и тако ју је практично испрограмирао. По угледу на то, у првим рачунарским машинама бушене картице су се користиле за обраду података. Најбољи начин да се у геометрији представе хиперболичке површи нашла је Даина Таимина 1997. године – исхеклала их је... Оваквих и сличних примера је безброј, те смо научили да хеклање и штрикање и те како имају везе са науком, што су наши другари из ОШ "Димитрије Давидовић" из Смедерева, на пилот радионици будућег Пројекта, данас и практично увидели. Свесрдну помоћ имали су у Тамари Ђаковић, аутору свих штриканих / хекланих експоната у Научном клубу Смедереву и професору математике и учитељици Невени Перић. Ову занимљиву радионицу имаћемо прилику да видимо у Малом дневнику РТС, па ће и другари који нису били данас на радионици моћи да виде шта смо то занимљиво радили, и тако можда добити инспирацију за нове добре идеје и креативни рад.

Слике

Прочитајте целу вест

Предавање "Лековитост љубави"

Lekovitost ljubaviУ великој сали нашег Центра организовали смо још једно предавање Спасоја Влајића, "Лековитост љубави". Домаћин вечерашњег предавања широј јавности познат је као научник који заговара лечење позитивним мислима. Са тим у вези, Влајић се и на овом предавњу окренуо љубави као покретачу свега позитивног у организму и животу човека. Међутим, јасно је нагласио разлику између површне љубави, физичке привлачности, страсти и оне друге, кад душа заволи дух, чиме се постиже ефекат праве лековите љубави. Део предавања одржао је и Слободан Влајић говорећи о свом завету и животном путу везаном за праву љубав. Следеће предавање, "Теслина кула на Ртњу", заказано је за 23. фебруар.

Слике

katalog161718

cpn logo
____________________________

javne nabavke 2017 rcs sajt

Пријатељи сајта

KoBSON logo
srpsko hemijsko drustvodidaktis
 
 
 
 
 
 
 
fizicari2
 

Ко је на мрежи: 55 гостију и нема пријављених чланова

Остали Регионални центри у Србији